เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

พิธีมอบเกียรติบัตร การดำเนินงานองค์การมาตรฐานดีเด่น

     วันพฤหัสบดี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ โดย นายสุทธิรักษ์  โพทุมทา ผู้อำนวยการ ร่วมงานเปิดและมอบเกียรติบัตร ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^